Studiobooking - Ålesund Fotostudio

MENY
+47 934 55 666
Title
Go to content
Studiobooking
Regler & Avtaler
Gjelder for bruk av lokalet og ved relaterte oppdrag..

Enhver person som oppholder seg innenfor studioarealene er underlagt de til enhver tid gjeldende vilkår. Les: Regelverk vedr. leie av lokalet. Samt Modellklareringsskjema eller Rettighetklareringsskjema. (Alt etter hvem som skal ha rettighetene på bildene).

Ved utsjekk og betaling i webshopen vil alle kunder være pålagt å godkjenne betingelser for leie i regelverket. Følgende; Studioutstyr er inkludert i leieprisen.

Ålesund Fotostudio eies og driftes av selskapet SeaSafe Norway AS (Org.Nr: 913 697 952)
1 time
500,-
2 timer
750,-
4 timer
1000,-
7,5 timer
1500,-
12 timer
2000,-
24 timer
2500,-
2 dager
3500,-
3 dager
4000,-
5 dager
5000,-
Enhver person som oppholder seg innenfor studioarealene er underlagt de til enhver tid gjeldende vilkår.
 
Ålesund Fotostudio eies og driftes av selskapet SeaSafe Norway AS (org.nr.: 913 697 952).
 
Bruk av studiolokalene er som følger..
 

•        Vasking og rydding
 
Alle som bruker studioet har plikt til å rydde etter seg. Du skal etterlate studioet som det var ved ankomst, slik at det er presentabelt for neste kunde. (Lokalene blir ellers vasket jevnlig).
 
•        Utesko
 
Det er ikke lov å gå med utesko inne i lokalet. Der skal det kun brukes rene innesko. Utesko skal av utenfor studioet eller i inngangspartiet/skifterommet.
 
•        Kjeledyr
 
Kjeledyr som tas med for fotografering, må være rene og tørre. De må ikke gå løst i lokalet hvis de kan forårsake skade på utstyr. Dyr skal ikke tas med inn av andre grunner enn for fotografering.
 
•        Spray, lakk, maling e.l.
 
Det skal ikke brukes noen form for spray, lakk, maling e.l. som kan sette seg på- eller skade gulv, vegger, tak, møbler eller utstyr forøvrig. Eventuelle dekorasjoner som medbringes må være klargjort på forhånd, og ikke ha overflater med farge, væsker eller mengder av støv eller partikler som kan smitte over på- eller skade utstyr i studioet.
 
•        Støynivå
 
Det må ikke være så høyt lydnivå fra musikkanlegg eller annet, at det forstyrrer naboer. (Det skal mye til for at det skjer).
 
•        Bruk av utstyr
 
Alt utstyr som er i studioet, er fritt til bruk mens du er der. Skade på utstyret vil medføre erstatningsansvar. Det er ikke lov å ta med noe som helst utstyr ut av lokalene.
 
•        Ekstra utstyr
 
Det finnes ekstra utstyr som kan leies etter avtale. Dette er blant annet røykmaskin, kamera, linser etc. Samme regler gjelder for slikt utstyr. Instruksjoner vil bli gitt. Bruker er forpliktet å forstå funksjonen før slikt utstyret tas i bruk.
 
•        Medbrakt utstyr
 
Det er mulig å ta med eget utstyr (innen rimelighetens grenser). Egne røykmaskiner eller røykampuller skal ikke benyttes uten at de godkjennes av oss på forhånd. Bruker er ansvarlig for eventuelle skader på eget utstyr. Hvis personlig utstyr forårsaker skade på selve studioet eller utstyr tilhørende studioet, gjelder samme regler som for punktene ellers.
 
•        Bakgrunner
 
Disse skiftes ved behov med jevne mellomrom. Meld fra om skade/slitasje.
 
Adgang til studioet
 
Adgang styres av bookingkalenderen og du har rett til å oppholde deg i studioet innenfor tidene du har betalt for og reservert. Du vil benytte koder for å komme deg inn i studioet. Informasjon om dette vil bli gitt ved booking. Kodene tildeles foreløpig manuelt, så litt tid fra booking til tildeling av kode må påberegnes.
 
Koden er personlig, og skal ikke deles med andre. Kunden kan ikke selge kjøpt studiotid til andre. Kun den som er registrert som kunde/bruker på det aktuelle tidspunktet kan benytte studioet. Dersom flere ønsker å dele på studioet, vil det være registrert kunde som står ansvarlig. Bookingen blir gjennomgått manuelt før tildeling av kode.
 
Ålesund Fotostudio forbeholder seg retten til å avvise kunder som tidligere har brutt reglementet eller på annen måte fremstår som uønsket i studioet.  
 
Personer som er påvirket av alkohol eller er ruset på andre stoff eller medikamenter har ikke adgeng til studioet.
 
Av sikkerhetsmessige grunner er inngangspartiet ved (utenfor) studioet kameraovervåket.
 
  •     Låsing av dører
 
Det er VELDIG viktig at den som booker studioet passer på at dørene låses når studioet forlates. Dersom noen skulle komme seg inn som følge av at du ikke har låst dørene, vil du bli holdt erstatningsansvarlig for eventuelle skader eller tyverier.
 
 
Åpningstider
 
Lokalene er tilgjengelige hele døgnet, alle dager i året. Bruk online bookingkalender for å booke tid. www.aafs.no/booking
 
Betalingsbetingelser
 
All bruk av studio skal forhåndsbetales ved booking via online betalingsløsning (PayPal). Faktura utstedes kun i spesielle tilfeller og etter nærmere avtale.
 
 
Fotografer og modeller
 
Fotografer eller modeler med profil på våre sider, kan kontaktes via vårt kontaktskjema. Eventuelle honorarer, tidspunkt e.l. avtales deretter direkte mellom kunde og fotograf/modell. Ålesund Fotostudio har ingen profitt på dette.  
 
Les, og ved behov, skriv ut avtaleskjema mellom modell og fotograf.
 
Det er greit å beregne tid på opp og nedrigging av utstyr når en skal leie lokalet.
 
 
Kundens rettigheter, plikter og ansvar
 
•        Eget ansvar
 
Kunden er selv ansvarlig for tap eller skade på sine egne klær, gjenstander og personlige eiendeler. Kunden er også ansvarlig for eventuelle skader på personer som oppholder seg i lokalet.
 
•        Erstatningsansvar
 
Kunden er ansvarlig for alle skader og tap av utstyr, interiør og fast inventar i studiolokalene som følge av uaktsomhet. Kunden er også ansvarlig for skader og tap påført av andre personer han/hun bringer med seg. Dette gjelder også hvis det er kjeledyr som skal fotograferes, som volder skaden. Normal slitasje er unntatt fra dette.
 
•        Regelplikt
 
Plikter å følge de regler som til enhver tid gjelder ved opphold i studioet.
 
•        Meldeplikt
 
Kunden plikter øyeblikkelig og uten opphold å melde fra om skader eller feil på lokaler eller utstyr. Dette gjelder også bygningsmessige skader som oppstår eller oppdages ved ankomst eller bruk av studioet. Dette kan være vannskader eller lignende.  
 
 
Ålesund Fotostudios rettigheter, plikter og ansvar
 
•        God standard
 
Ålesund Fotostudio sørger til enhver tid for å holde lokalene og utstyret i best mulig stand.
 
•        Tilbud og åpningstider
 
Ålesund Fotostudio kan ved forvarsel holde stengt eller redusere tilbud og åpningstider. Skulle uforutsette hendelser føre til at dette skjer i en periode der studioet er booket, vil det i størst mulig grad søkes å finne en løsning som i minst mulig grad er til ulempe for den som har booket lokalet. Dette kan f.eks. være refundering av leie, eller avtale om nytt tidspunkt.
 
•        Prisendringer
 
Ålesund Fotostudio forbeholder seg retten til å endre priser på leie eller tjenester uten forvarsel. Prisendringer vil ikke påvirke innbetalinger gjort før endringen.
 
•        Kontakt
 
All kommunikasjon mellom Ålesund Fotostudio og kunde skjer via e-post eller meldinger i kontaktskjema.
 
 
Aldersbegrensning
 
Det er 18 års aldersgrense på bruk av studiolokalene og utstyret. Instruerte personer mellom 15 og 18 år kan bruke utstyret for trening dersom ansvarlig og erfaren person over 18 år (kunden) er til stede, eller på egne temakvelder/kurs der instruktører er tilstede.
 
Det er ikke tillatt å benytte modeller under 18 år, dersom de ikke er i følge med foresatte.  
 
Ved gruppebilder som skoleklasser, barnehager, idrettslag eller lignende vil lærere eller ledere kunne fungere som foresatte. Det skal da være minst to voksne til stede. Det er begrensning på hvor store grupper som kan fotograferes samtidig.  
 
Utestengelse
Ålesund Fotostudio har rett til å utestenge kunder dersom han/hun:
 
•        Utøver hærverk.
 
•        Blir tatt for tyveri fra studioet.
 
•        Bryter reglene for bruk av de personlig adgangskodene.
 
•        Ikke oppfyller reglene under aldersbegrensning.
 
•        På en eller annen måte opptrer mot Ålesund Fotostudios interesser og formål.
 
•        Av andre grunner misligholder de til enhver tid gjeldende vilkårene.
 
Ved utestengelse vil allerede innbetalte beløp ikke bli refundert, samt at bookingkonto med tilhørende overskytende studiotid vil bli stengt.
 
Ved grove overtredelser kan det medføre anmeldelse.
 
Vilkårene ble sist oppdatert 6. mars 2018.
 
Kontaktperson: Ingar Strandman
 
Telefon: 934 55 666 (Oppnås ikke kontakt ved akutte situasjoner, ring 934 55 665 eller 934 55 664).  
   
Web: aafs.no

Kontakt oss for studiobooking

© 2019 - Ålesund Fotostudio
Utviklet av Maxroy AS
Ålesund Fotostudio
Skarbøvikgata 26
6006 Ålesund

Tlf: +47 934 55 666
ingar@aafs.no
Back to content